• Opinii
  • Eu cred că Dumnezeu ne preferă pe noi, chiar şi ipocriţi şi răi. Dar nu ştiu cât Îl mai preferăm noi pe El

    Ascult o melodie care ne spune, printre altele, aşa: „Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul. Lemnul şi spaţiile mici”. Mi-am răsucit mintea un pic, dacă o fi aşa. Dacă Cel de Sus preferă lemnul, atunci de ce o mai fi făcut şi altceva? Dacă îi plac spaţiile mici, de ce tocmai El, Dumnezeul meu, s-o […]